Minaret w parku pałacowym w Lednicy
Lednicki Minaret to jedna z największych budowli tego rodzaju w krajach nieislamskich. Został zbudowany w stylu mauretańskim według projektu J. Hardmutha na przełomie XVIII. i XIX. wieku i należy do serii romantycznych budowli, które można napotkać podczas wędrówki przez kompleks Lednice-Valtice. Strzelista wieża osiąga wysokość 60 metrów, ma trzy galerie widokowe, a w miesiącach letnich służy jako niezwykła wieża widokowa; na szczyt prowadzą 302 stopnie. Do Minaretu można dotrzeć spacerem przez park pałacowy, ale prowadzi tu również jedna z linii wycieczkowych; statki odpływają z przystani poniżej pałacu Lednice.
The slender tower reaches a height of 60 m, has three viewing platforms and serves as an unconventional lookout tower in the summer months; 302 stairs take you to the top. While the Minaret can be easily reached on foot through the chateau grounds, a cruise route also leads to it; boats depart from the jetty below Lednice Chateau.