Szczególna atmosfera tego pierwotnie żeńskiego klasztoru z początku XIII wieku oczaruje Państwa. Najważniejszym budynkiem klasztoru jest kościół św. Piotra i Pawła z drugiej połowy XVII wieku, zapierająca dech w piersiach jest biblioteka z 25.000 tomów. Znajdziecie tu również unikat na skalę światową - gotycki posąg, który prawdopodobnie jako jedyny na ziemi stoi w swoim pierwotnym miejscu od momentu wyrzeźbienia.
Klasztor został założony w 1211 roku dla dziewic św. Norberta - premonstratensów. Funkcjonował on do 1596 roku, kiedy to kobieca populacja klasztoru wymarła. Aby zapobiec całkowitemu zniknięciu klasztoru, w 1641 roku zajęli go Premonstratensi z Zábrdovic i w ten sposób powstał klasztor męski.

W ramach 3 wycieczek z przewodnikiem można zwiedzić Kościół św. Piotra i Pawła z drugiej połowy XVII wieku z rzadkimi freskami; najstarsze zachowane pomieszczenie klasztoru, Kapitularz - Kaplica św. Anny z gotycką rzeźbą św. Anny, która jest prawdopodobnie jedynym posągiem na świecie, który od momentu powstania stoi na swoim pierwotnym miejscu, dla którego został wyrzeźbiony; 4 sale wystawowe; salę recepcyjną; galerię obrazów; skarbczyk, a przede wszystkim klasztorną bibliotekę z 25 tysiącami woluminów. Wśród nich cztery rzadkie z XVIII-wiecznego herbarium, które stało się wzorem dla dekoracji tradycyjnej czeskiej ceramiki z Novej Říše.

This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?