Klasztor Benedyktynów w Rajhradzie
Rajhrad to małe miasteczko, którego historia sięga epoki kamienia. Mieści się tu opactwo starego klasztoru benedyktyńskiego – najstarszego klasztoru na Morawach. Architektem barokowej renowacji kompleksu klasztornego był Giovanni B. Santini. Klasztor składa się z zespołu jednopiętrowych budynków, położonych w większości wokół głównego dziedzińca. Kościół św. Piotra i Pawła bogato zdobią rzeźby, obrazy i freski. Główny ołtarz z rzeźbą Jezusa Chrystusa wykonano z 45 rodzajów europejskiego marmuru, w tym z marmuru z Góry Oliwnej w Ziemi Świętej. Klasztor został ozdobiony malarstwem dawnych mistrzów. Od niedawna obrazy te są wystawione w Galerii Narodowej w Pradze. Częścią klasztoru były również piwniczki winne. Do dziś produkuje się tam wino (zwane „Rajhradské klášterní”).