Slavonickie podziemia

Slavonickie podziemia

Podziemia Slavonic – pełen przygód spacer pod miejskim brukiem

Żądny przygód turysta powinien poznać tajemnice kryjące się w podziemiach Slavonic – przepięknego renesansowego miasta na pograniczu Czech, Moraw i Austrii. Pod większością budynków rozciąga się rozczłonkowany i nie w pełni dotąd zbadany labirynt średniowiecznych korytarzy wykonanych za pomocą dłuta i młotka, bez użycia prochu strzelniczego, w celu odwodnienia piwnic mieszczańskich siedzib. Przemyślany system pełnił również inne funkcje – w razie niebezpieczeństwa był źródłem wody pitnej oraz schronieniem dla poszukujących kryjówki. Na uwagę zasługuje także nadziemna część miasta, w którego centrum znajdują się bogato zdobione zabytkowe domy i budowle w stylu gotyckim, renesansowym i barokowym.