Kutná Hora, skarbnica srebra i klejnot ziemi, stała u podwalin powstania królestwa czeskiego. Perły architektury, unikalne budowle z różnych historycznych okresów, długa historia winiarstwa. Dokładnie taka jest Kutná Hora, której historyczne centrum z kościołem św. Barbary i katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest wpisane do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO.

Kutná Hora była głównym filarem potęgi czeskich władców. Za panowania Wacława II. tutaj znajdowała się jedyna w kraju mennica. Byłe miasto królewskie związane z wydobyciem srebra i dominacją dwóch katedr, oferuje również niepowszednią współczesność.

Kościół św. Barbary, patronki górników

Wyjątkowe dzieło architektury szczytowego i późnego gotyku symbolizuje wielkość i znaczenie miasta górniczego związanego z wydobyciem rudy srebra. Kościół jest poświęcony właśnie patronce górników Świętej Barbarze. Te perły architektury powstawały w ciągu długich 500 lat. Wygląd monumentalnej świątyni jest dziełem Macieja Rejska oraz Benedykta Rieda. Wnętrze oczarowuje galerią z późnogotyckimi i renesansowymi malowidłami. Górnicza przeszłość miasta znajduje swoje odzwierciedlenie również tutaj. Smukłe kolumny uzupełniają freski w kaplicach, w nich pojawiają się motywy inspirowane wydobyciem rudy i biciem monet.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii – kościół światła. Katedra

Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii nie bez znaczenia nazywana jest świątynią światła. Olbrzymie okna nie miały w tym okresie odpowiednika w Czechach. Ta perła architektury łączy w sobie cysterski nacisk na przestrzeń i skromność, jak i gotycki majestat katedry. Każda minuta powoduje odciążenie budowli wnikającym światłem i wznoszenie jej do ponad ziemskich wysokości. Pierwotny kościół gotycki, który uległ spaleniu w XV wieku, przebudował do formy katedry w stylu baroku gotyckiego znany czeski architekt Jan Błażej Santini.

Zapraszamy do zwiedzania zabytków, które znajdują się na liście UNESCO, i zanurzenia się w wyjątkowej atmosferze srebrnego miasta.