Centrum wystawiennicze w Brnie jest jednym z najbardziej eleganckich obiektów wystawienniczych w Europie. Choć rozciąga się na powierzchni 650 tysięcy metrów kwadratowych, w żaden sposób nie narusza pięknego naturalnego środowiska doliny Pisárky. Centrum wystawiennicze powstało w 1928 roku według projektów najbardziej renomowanych czeskich i morawskich architektów funkcjonalistycznych.
Niepowtarzalną atmosferę tworzy przede wszystkim pierwszy z szesnastu pawilonów - unikalny pawilon A. Pozostałe atrakcje architektoniczne obejmują wysoką na 45 metrów wieżę pawilonu G, technicznie doskonałą kopułę pawilonu Z oraz nowoczesne pawilony V, F i P. Tereny wystawowe co roku goszczą szereg ważnych międzynarodowych targów.
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?