Kamienny Dom (Kamenný dům) w Kutnej Horze
Kamenný dům to jeden z najrzadszych zabytków gotyku w Czechach. Nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim dlatego, że odcisnęła się na nim filozofia i styl życia ludzi w tamtych czasach.
Dom został wybudowany w latach 1485-1499 dla mieszczanina, Prokopa Kroupy, który w 1499 roku został mianowany na szlachcica, o czym świadczą rycerze w herbie. Kamienicę łatwo rozpoznać po wysokim trójkątnym szczycie z gotyckimi oknami, bogatymi rzeźbionymi zdobieniami i fialami oraz podwójnej bramie wejściowej. Kamienica jest częścią zabytkowego serca miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.