Jaskinia Balcarka
Jaskinia Balcarka znajduje się w malowniczej dolinie krasowej w pobliżu Ostrov u Macochy. Jest to prawdopodobnie najbogatsza jaskinia w Morawskim Krasie z dekoracją naciekową.
Podziemny labirynt korytarzy, szczelin i jaskiń ma dwa piętra. Portal wejściowy jaskini jest ważnym stanowiskiem paleontologicznym i archeologicznym. Znaleziono tu kości zwierząt plejstoceńskich, kamienne i kościane narzędzia oraz paleniska ludzi z wczesnej epoki kamienia. Dalsze partie jaskini mogą poszczycić się unikalnymi, bardzo bogatymi, różnorodnymi i barwnymi dekoracjami stalaktytowymi i stalagmitowymi. Części zwane "Galerią” i "Korytarzem naturalnym” należą do najpiękniejszych miejsc Morawskiego Krasu. Godne uwagi są również okrągłe otchłanie, "Rotundy”.
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?