Przekraczanie granicy
Republika Czeska od 2007 roku jest członkiem Strefy Schengen, jest również krajem członkowskim Unii Europejskiej.
Obywatele krajów Unii Europejskiej lub Układu z Schengen mogą przebywać w Republice Czeskiej bez żadnych pozwoleń. Wystarczy ważny paszport lub dowód osobisty. Jeżeli długość pobytu przekroczy trzy miesiące, należy to zgłosić w odpowiednim urzędzie.

Z wizą lub bez wizy

Lista państw, których obywatele mogą przyjechać do Republiki Czeskiej jedynie z ważnym dokumentem tożsamości i nie potrzebują wizy, znajduje się tutaj.

Lista państw, których obywatele przed przyjazdem do Republiki Czeskiej muszą posiadać odpowiednią wizę, znajduje się tutaj.

Kontyngenty taryfowe

Z dniem wejścia Republiki Czeskiej do UE zakończyły się kontrole celne na granicach państwowych, kontrole pozostały wyłącznie na zewnętrznych granicach UE. W związku z tym z kontrolami można spotkać się tylko na lotniskach międzynarodowych.

Zwolnienie towarów wwiezionych do UE z cła, VAT i podatku akcyzowego dotyczy towarów przywożonych okazjonalnie na osobiste potrzeby.

Informacje o tym, co i w jakiej ilości można wwieźć do Republiki Czeskiej i który towar jest zwolniony z cła, VAT i podatku akcyzowego można znaleźć tutaj.