Zdrowie i ubezpieczenie
Jak wygląda kwestia usług medycznych, pierwszej pomocy, leków i ubezpieczeń w Republice Czeskiej?
W Republice Czeskiej istnieją prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość z nich ma podpisane umowy z ubezpieczycielami dotyczące pokrycia kosztów podstawowych badań posiadaczy EKUZ. Więcej na ten temat poniżej.

Pierwsza pomoc

W przypadku nagłej choroby lub wypadku w Republice Czeskiej do dyspozycji jest całodobowa opieka medyczna na oddziałach ratunkowych w szpitalach.

Jeśli z powodu choroby lub urazu nie jesteś w stanie dotrzeć do szpitala samodzielnie, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Leki

W aptekach w Republice Czeskiej można bez recepty kupić lekarstwa na najczęstsze choroby (przeziębienie, grypa itd.). Aby kupić pozostałe lekarstwa potrzebna już będzie recepta.

Recepta jest zazwyczaj ważna przez 14 dni. Istnieją jednak wyjątki. Recepta otrzymana na pogotowiu jest ważna jedynie dwie doby. Recepta na antybiotyki natomiast zachowuje swoją ważność przez pięć dni.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Aby móc korzystać z opieki zdrowotnej w Republice Czeskiej, konieczna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). W przypadku korzystania ze świadczeń zakładu opieki zdrowotnej w Republice Czeskiej potwierdza ona, że pacjent jest ubezpieczony, a koszty jego opieki zdrowotnej pokryje jego zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczony jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego ma jednak prawo wyłącznie do koniecznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem charakteru choroby i przewidywanej długości pobytu. Zakład ubezpieczeń na podstawie karty nie pokrywa niczego, co wykracza poza zakres koniecznej opieki, nie pokrywa także opłaty własnej ustalonej w lokalnych przepisach.

Rada: Przed podróżą warto zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne, które może pokryć te opłaty.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców z państw poza UE

W przypadku, gdy nie posiadają Państwo stałego adresu w UE, powinni Państwo wykupić ubezpieczenie komercyjne. W przypadku, gdy nie będą go Państwo posiadać, będziecie musieli za wszelką opiekę zdrowotną płacić na miejscu gotówką.