Używanie substancji uzależniających w Czechach - FAQ
  • 1) Jakie substancje uzależniające są legalne w Republice Czeskiej?
Alkohol, papierosy i inne wyroby tytoniowe i nikotynowe oraz akcesoria do palenia, ale z ograniczeniem w sprzedaży – od 18 roku życia.
  • 2) Czy palenie jest dozwolone w miejscach publicznych?
W wielu miejscach publicznych obowiązuje zakaz palenia (np. przystanki komunikacji miejskiej, restauracje, ośrodki sportowe i kulturalne, imprezy towarzyskie z udziałem dzieci itp.).
  • 3) Czy mogę legalnie posiadać niewielką ilość narkotyku na własny użytek, na przykład jednego jointa?
Nie, posiadanie lub przechowywanie narkotyków bez względu na ilość jest nielegalne, a w zależności od ilości będzie to traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo.
  • 4) Czy mogę przekazać innej osobie narkotyk lub inną substancję uzależniającą za darmo?
Nie, jakikolwiek obrót, tj. np. podarowanie lub nieodpłatne przekazanie narkotyku drugiej osobie stanowi naruszenie i jest przestępstwem.
  • 5) Czy jeśli kupię w Czechach substancje takie jak kratom, nowe substancje psychoaktywne i inne, mogę je bez problemu wywieźć z Czech?
Dla substancji tych w Czechach nie ma regulacji prawnej ani zakazu, co nie oznacza jednak, że można je eksportować do innego kraju bez żadnych problemów lub narażenia się na sankcje. W wielu krajach substancje te znajdują się na liście substancji zakazanych lub ich sprzedaż i dostępność jest regulowana, więc istnieje ryzyko sankcji karnych lub administracyjnych.
  • 6) Czy mogę przechowywać nielegalne substancje dla znajomego/przyjaciela/członka rodziny?
Nie, nie jest to możliwe, w każdym przypadku jest to przestępstwo, bez względu na ilość posiadanej substancji.
  • 7) Jaka jest kara za używanie lub posiadanie narkotyków?
Używanie narkotyków nie jest przestępstwem, ale posiadanie narkotyków na własny użytek może być wykroczeniem lub przestępstwem w zależności od ilości, natomiast przechowywanie narkotyków dla innej osoby jest zawsze przestępstwem. W przypadku wykroczeń grzywna wynosi zazwyczaj do 15 000 CZK, natomiast w przypadku przestępstwa, w zależności od charakteru sprawy, może to być kara pozbawienia wolności w zawieszeniu lub bezwarunkowo od kilku miesięcy do kilku lat lub ewent. kara o charakterze pieniężnym.
  • 8) Jaka jest kara za sprzedaż i dystrybucję narkotyków?
Dystrybucja i sprzedaż narkotyków (niezależnie od ich rodzaju) może skutkować karą pozbawienia wolności od kilku miesięcy do kilku lat w zawieszeniu lub bezwarunkowo. W Czechach jest to najsurowiej karane przestępstwo związane z obrotem narkotykami.
  • 9) Czy mogę uprawiać konopie indyjskie, a następnie suszyć je i przetwarzać na własny użytek (do celów leczniczych)?
Takie działanie w Republice Czeskiej nie jest dozwolone, w zależności od kwalifikacji prawnej czynu może to być przestępstwo lub wykroczenie. W Czechach marihuanę do celów leczniczych można legalnie kupić w aptekach na receptę.
  • 10) Czy półsyntetyczne produkty kannabinoidowe są legalne w Czechach?
Od marca 2024 r. substancje HHC, THC-P, HHC-O i inne oferowane w postaci słodyczy, vape penów, płynów i innych produktów są w Czechach zakazane, podobnie jak inne narkotyki.