Bewonderenswaardige architectuur
Kom de traditionele en moderne Tsjechische architectuur bewonderen. Een prachtig uitzicht beleef je namelijk niet alleen vanaf magische middeleeuwse burchten. Maak een reis naar kathedralen en kerken, huizen in volksarchitectuur en vergeet ook de UNESCO-monumenten niet, waarvan Tsjechië er maar liefst 16 telt.

De perfectie van de oude meesters en de vindingrijkheid van hun volgelingen

Voorgaande generaties hebben majestueuze burchten, prachtige kastelen en monumentale kerken nagelaten. Een goed voorbeeld daarvan is de Karelsbrug in Praag, een van de meest bezochte monumenten van Europa. De eerste steen werd door de Romeinse keizer Karel IV zelf gelegd. Nieuwere monumenten in Praag veranderen met de dag. Soms wordt er een moderne laag aan een oud gebouw toegevoegd om een gebouw nieuw leven in te blazen, zoals bij de burcht Helfštýn in Moravië. Of alle lagen van de afgelopen duizend jaar van bouwkundige ontwikkelingen komen samen in een uniek geheel, zoals in de loop der tijd gebeurd is met de Praagse burcht. Elders verrijzen geheel nieuwe gebouwen, die een fantastische aanvulling op de omringende bebouwing vormenl Dit is het geval in het dorpje Sazovice in Moravië, waar de nieuwe rooms-katholieke kerk uitgroeide tot een natuurlijk centrum van het gemeenschapsleven. En bovendien de ene na de andere architectonische onderscheiding in de wacht sleept.

Het Dansende Huis en een bijzonder hotel

Architectuur is overal om ons heen. Als uiterlijk en functionaliteit elkaar perfect aanvullen, levert dat een architectonisch juweeltje op. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Dansende Huis in Praag, een schoolvoorbeeld van postmoderne architectuur, dat fungeert als restaurant. En ook voor de televisietoren op de berg Ještěd in Noord-Bohemen, die de top van het IJzergebergte op organische wijze completeert. Dat niet alleen. Je kunt in het gerestaureerde designinterieur ook heerlijk dineren en overnachten in de geest van de jaren 70 van de 20e eeuw!

Architectonische pareltjes hoeven uiteraard niet alleen creaties uit de vorige eeuw te zijn. Zo werd de Europese kunst driehonderd jaar geleden beheerst door de barok, een dynamische, levendige en kleurrijke kunststroming. In die tijd ontwierp architect Jan Blažej Santini gebouwen waarin hij het beste uit de voorgaande eeuwen samenbracht. De durf van Santini is goed te zien in zijn Sint-Johannes van Nepomukkerk in Žďár nad Sázavou in de provincie Vysočina, en toont aan dat er door de hele geschiedenis heen unieke en geavanceerde gebouwen werden gebouwd.

Moderne schatten in contrast

De geschiedenis heeft Tsjechië duizenden burchten, kastelen, kerken, villa’s, uitkijktorens en kleinere bouwwerken nagelaten. De hedendaagse hoogstaande architectuur is onopvallend en benadrukt minimalisme en het innerlijke van de mens in plaats van uiterlijk vertoon. Neem bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk in Litomyšl, die een gevoelige en toch moderne aanvulling is op deze historisch waardevolle Oost-Boheemse stad. Of de nieuwe inbouw van de wijnbar Enotéka znojemských vín in Znojmo in Zuid-Moravië. Die is ingebed in een gerenoveerde bierbrouwerij uit de 19e eeuw en presenteert op moderne wijze de beste wijnen die de regio voortbrengt.

Een unieke architectonische prestatie is ook de revitalisering van de Praagse kades en de voltooiing ervan met behulp van enorme ronde ramen, die cellen worden genoemd. Deze tot voor korte ongebruikte ruimtes zijn in de afgelopen jaren omgetoverd tot pareltjes van de moderne architectuur en slepen internationaal de ene na de andere onderscheiding in de wacht. Architectuur is dus lang niet altijd nieuwbouw op onontgonnen terrein, maar vaak ook een verbinding van oud en nieuw.

Onalledaagse bezichtigingen van architectonische pareltjes

Niet alleen de buitenkant van gebouwen is interessant, maar er zijn ook genoeg locaties in Tsjechië waar het interieur uitblinkt. Ga daarvoor bijvoorbeeld naar Pilsen in West-Bohemen, waar je het werk van designer en architect Adolf Loos, die begin 20e eeuw een van degenen was die aan de wieg stonden van het huidige concept van de (binnenhuis)architectuur. In Pilsen zijn unieke woninginterieurs bewaard gebleven, die toegankelijk zijn voor het publiek. Inzicht in de grondbeginselen van de huidige architectuur krijg je ook tijdens een rondleiding door de functionalistische Villa Tugendhat in Brno. Ludwig Mies van der Rohe, de architect van de villa, wordt gezien als de grondlegger van de moderne architectuur. En de villa die hij in de jaren 30 van de 20e eeuw met onbeperkt budget bouwde, is de belichaming van de vooroorlogse hoop op een betere wereld.

Perfection of Old Masters and Imagination of Their Successors

Majestic castles, charming châteaux and monumental cathedrals: all of that was left behind by the previous generations and we now admire what they were able to achieve without technology and modern machines. For example, the Charles Bridge in Prague, one of the most frequently visited European landmarks, the foundation stone of which was laid by the Roman emperor himself.  And what about more modern landmarks in Prague? The list changes every day. Sometimes, an old structure is complemented with a modern layer, such as the Helfštýn castle in Moravia, which breathes a new life into the building. Or all the layers of the last thousands of years of constructional progress are combined in a unique whole as at the Prague Castle. Sometimes, a brand-new building is made, perfectly complementing the surrounding development, as in the small village of Sazovice in Moravia where a new Roman Catholic church has suddenly become a natural centre of the community life. And moreover, it is winning one architectural award after another.
 

Dancing House and Unusual Hotel

Architecture is ever-present and even though we are not aware of it, it influences us throughout our whole life. When the appearance and functionality complement one another well, we can speak of an architectural gem. Such as the Dancing House in Prague where you can have dinner inside the textbook example of post-modern architecture. Or the television transmission at Ještěd in North Bohemia that organically finishes the peak of the Jizera Mountains. And not only that, but you can also have a delicious dinner inside the stylish and restored interiors, or even spend the night in the 1970s style! Architectural landmarks do not have to only come from the last century. For example, three hundred years ago, the Baroque ruled the European art: a dynamic, live and colourful style. At that time, architect Jan Santini Aichel designed buildings that implemented the best of the previous centuries. Thanks to Santini’s courage, his Church of St. John of Nepomuk in Žďár nad Sázavou in Vysočina is a proof that unique and progressive structures are created across the entire history.
 

Modern Treasures in Contrast

History has left thousands of castles, châteaux, churches, villas, lookout towers or small buildings in the Czech Republic. And what will today’s era leave to the future generations? Contemporary quality architecture is unobtrusive and rather than placing emphasis on flamboyance, it accentuates the inner person and emphasises minimalism. Only time will show what buildings the future generations will appreciate but we can still name some examples. For example, the New Church in Litomyšl that sensitively and yet in a modern way complements this historically valuable East Bohemian town. Or the extension of the Enotéka of Znojmo wines in Znojmo in South Moravia. It is incorporated in a reconstructed brewery from the nineteenth century and represents the best wines made in the region in a modern way. The revival of the Prague embankment and the implemented large round windows known as cells is also a unique architectural project. Those unused spaces have been transformed into modern architectural gems and they are winning one award after another at world shows. Architecture does not always mean a new building on a green meadow, but it is more about connecting the old one with the new.
 

Unusual Tours of Architectural Landmarks

Tours of historical castles and châteaux are often an integral part of a visit to any corner of the Czech Republic. And you might have had a few such visits already. So now is the time to perceive architecture in other contexts! You can go to Plzeň in the west of Bohemia where you have the opportunity to look under the hands of designer and architect Adolf Loos who was one of the first ones to create the contemporary concept of residential design and architecture at the beginning of the twentieth century. Some unique apartment interiors in Plzeň have been preserved and they are open to the public. The tours of the Functionalist Villa Tugendhat in Brno also help understand architectural principles. Its architect, Ludwig Mies van der Rohe, is considered to be the founder of modern architecture. And the villa he built with an unlimited budget in the 1930s is the quintessence of pre-war hopes in a better world.