Czesko-polskie projekty
Czesko-polska współpraca dla rozwoju turystyki
Celem projektów transgranicznych jest zwiększenie ruchu turystycznego na terenie pogranicza polsko-czeskiego.  Oba obszary są wyjątkowe pod względem walorów przyrodniczych, tradycji i dziedzictwa kulturowego. W ramach projektów prezentowane są ciekawe miejsca po obu stronach granicy, także te mniej popularne, ale warte odkrycia.