Bajkowy Dom - Muzeum Lalek w Českim Krumlovie
Było sobie miasto. A w mieście tym - dom. Ale nie był to zwykły dom - był to dom zaczarowany. Mieszkali w nim na przykład wodnicy i topielce, rozbójnicy z głębi lasu Blanskiego i Szumawy, doktor Faust z Błaznem czy olbrzym.
Właśnie takie nietypowe połączenie bajkowych postaci można znaleźć na wystawie Muzeum Narodowego w Bajkowym Domu, obejmującej 300 lalek zaaranżowanych w tematyczną całość. Przy czym najstarsze lalki pochodzą z 2 połowy XVIII wieku. Natomiast z pracami współczesnych lalkarzy można zapoznać się na poddaszu Bajkowego Domu. W muzeum znajduje się m.in. oryginał mechanicznego teatru z 1815 roku. Do atrakcji należy tu ponadto teatr lalek, gdzie zwiedzający mogą odegrać jedną z wielu lalkowych bajek.