Poetycka i archaicznie brzmiąca nazwa tej miejscowości winiarskiej pochodzi od imienia trzeciej żony króla czeskiego Wratysława II, Svatavy. W XIV wieku została ona skolonizowana przez niemieckich osadników, którzy rozwinęli sztukę produkcji wina. O dawnej świetności i bogactwie miasta świadczą do dziś okazałe i duże tłocznie winogron przed piwnicami winnymi.
Najbardziej dziwaczna jest jednak nowsza piwnica, zwana Malowaną Piwnicą. Typowe dla tego regionu korytarze nie są murowane, tylko wyciosane bezpośrednio w twardym piaskowcu. Ozdobione są trójwymiarowymi, naiwnymi obrazami wykonanymi przez jednorękiego artystę ludowego. Przez 36 lat w każdą niedzielę w tych korytarzach, gdzie obecnie odbywają się wycieczki i degustacje wina, stał on ze świeczką w kapeluszu i tworzył obrazy przedstawiające życie wsi w tamtych czasach. Rolnicy na traktorach, partyzanci radzieccy z czasów II wojny światowej, w której stracił rękę, ale także krasnoludki i martwe natury z kwiatami. Jest to malownicza ekspresja jednego ludzkiego umysłu.