Na występie skalnym wśród malowniczych wzgórz Niskiego Jesionika ( Nízký Jeseník) wznosi się dumnie zamek Sovinec, który na przestrzeni stuleci był areną pełnej sprzeczności czeskiej historii. Powstała o sto lat wcześniej budowla stała się w XV wieku ważną husycką warownią. Po raz kolejny zamek znalazł się w niebezpieczeństwie podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy to nawet potężne obwarowania nie zatrzymały ataku wojsk szwedzkich pod dowództwem generała Torstensona. Mimo tego dziś Sovinec może pochwalić się najlepiej zachowanymi w Czechach obwarowaniami z okresu wojny trzydziestoletniej. W czasie II wojnie światowej w zamku stacjonował oddział SS, część pomieszczeń zaadaptowano na więzienie. Z kolei w okresie normalizacji Sovinec stał się jedną z „ostoi wolności”, w której wystawiano dzieła zakazanych czeskich artystów.

Nowadays however, we can admire the castle fortifications as the most extensive preserved fortifications from the time of the Thirty Years War in our lands. During World War Two, the castle was used as a prison and base for the SS. On the contrary, it was one of the freedom cells during the period of normalisation where banned Czech artists were able to present their work. Visit a place full of the widely differing throes of Czech history, set in wonderful countryside.