Pałac Čechy pod Kosířem
Klasycystyczny pałac niedaleko Ołomuńca na Morawach otoczony jest pięknym parkiem angielskim, jednak rozsławiła go dopiero sztuka nowożytna. Przyjacielem hrabiowskiego rodu Silva Tarouca, który kochał sztukę, był bowiem słynny czeski malarz Józef Mánes, który regularnie odwiedzał Čechy pod Kosířem i tworzył tam w latach 1849–1870.

We wnętrzach zamkowych w organiczny sposób wkomponowano największy zbiór obrazów Mánesa w Republice Czeskiej. W zamku, który poddano w niedawnym czasie szeroko zakrojonym pracom renowacyjnym, przygotowano dla zwiedzających klasyczną wystawę zamkową, przedstawiającą życie ostatnich właścicieli zamku, uzupełnioną o wspomnianą kolekcję obrazów malarza Józefa Mánesa. 

Zwiedzający mogą obejrzeć również nietypową wystawę filmową znanych czeskich reżyserów, ojca i syna Svěraków, nagrodzonych Oscarem za film Kola. Zobaczyć można eksponaty z kilku filmów, przy tworzeniu których brali udział obaj filmowcy. Oprócz rekwizytów z planu filmowego można obejrzeć filmy o filmach, plakaty filmowe, scenariusze i plansze do filmów.  Kolejną atrakcją jest wystawa zabytkowych rowerów.

W zamku jest także kawiarnia oraz czerwona wieża widokowa w parku zamkowym, skrywającym wiele cennych gatunków drzew i krzewów.