Pałac Krásný Dvůr
Barokowa rezydencja z elementami klasycystycznymi – pałac Krásný Dvůr – związana jest z jednym ze znamienitszych rodów szlacheckich XVIII wieku, rodem Czerninów z Chudenic. Z przewodnikiem można tu zwiedzać zarówno wnętrza pałacu, jak i park pałacowy, co pozwala odwiedzającym poznać wiele ciekawostek z historii parku.
Wnętrza zdobią meble z epoki, a zwłaszcza kolekcja porcelany, kamionki i zegarów. Znajdują się tu bardzo cenne obrazy czeskich i europejskich malarzy, takich jak Petr Brandl, Karel Škréta, Filip Kristian Benthum, Élisabeth-Louise Vigée Le Brun itp. Warto również obejrzeć bibliotekę pałacową, oryginalny piec o klasycystycznym kształcie, meble oraz inne przykłady umiejętności dawnych rzemieślników.
 
Park angielski zdobią interesujące budowle, takie jak Świątynia Pana, Świątynia Neogotycka i obelisk o wysokości 84 stóp, wybudowany dokładnie na wzór obelisku, który wznosi się w Rzymie na Piazza del Popolo. Imponująca kolumna krásnodvorska o kształcie ostrosłupa powstała dla upamiętnienia słynnego zwycięstwa pod Ambergiem, odniesionego w 1796 roku przez arcyksięcia Karola, dzięki któremu atakujące wojska Republiki Francuskiej zostały wyparte z granic czeskiej ojczyzny. W parku można także spacerować wokół systemu stawów i kanałów wodnych.

Dla szkół podstawowych przygotowano tu specjalne programy edukacyjne, poświęcone rzemiosłu artystycznemu i historii XVIII i XIX wieku. W pałacu w Wielkiej Sali lub w samym ogrodzie można również organizować ceremonie ślubne.

Z historii

Najstarsza pisemna wzmianka o Krásnym Dvorze pochodzi z 1295 roku, w której wspomniany jest Vilém z Krásného Dvora. W pierwszym ćwierćwieczu XVI wieku właścicielem Krásného Dvora został Václav Pětipeský z Chýš, który w miejscu dzisiejszego pałacu rozpoczął budowę tzw. Twierdzy Górnej, której jednak nie ukończył. Nowy właściciel Jan mł. Mašťovský z Kolovrat wybudował tu willę renesansową. Ta XVI-wieczna willa i jej podział wewnętrzny stanowią podstawową konstrukcję obecnego budynku głównego pałacu. W kolejnych latach zmieniali się właściciele pałacu Krásný Dvůr, ale żaden z nich nie wprowadził znaczących zmian. W 1649 roku Krásný Dvůr przeszedł na własność rodu Czerninów, by w ich posiadaniu pozostać aż do 1945 roku.

Do czasu, kiedy w 1719 roku František Josef Czernin zdecydował o przebudowie willi w pałac barokowy, odpowiadający ówczesnym potrzebom mieszkaniowym, twierdza służyła jako spichlerz i magazyn na potrzeby gospodarcze. Projekt nowego pałacu przygotował praski architekt František Maxmilián Kaňka, osobisty budowniczy Františka Josefa Czernina. Główna przebudowa pałacu przebiegała w latach 1720 – 1724. Pod koniec XVIII wieku Jan Rudolf Czernin zlecił rozbudowę kaplicy pałacowej, dobudowanie dwóch nowych klatek schodowych, ale przede wszystkim przekształcenie pobliskiego zwierzyńca w unikatowy park angielski, który stopniowo został wzbogacony wieloma romantycznymi budowlami.