Náměšť nad Oslavou
Spotykał się tu kwiat morawskiej arystokracji, która bawiła się tu i snuła swe plany polityczne i rodzinne. W tym okresie Morawy były krainą prosperity, swobody i tolerancji wyznaniowej, być może największej w ówczesnej Europie. Protestancka Jednota Braci Czeskich miała tu swoją drukarnię, którą w roku 1578 przeniesiono do pobliskich Kralic (Kralice). Powstało tam jedno z najcenniejszych dzieł czeskiego piśmiennictwa owych czasów – Biblia Kralicka.

Dlaczego warto zwiedzić

Pod koniec XVIII wieku zamek zasłynął jako ważny ośrodek życia muzycznego w środkowej Europie. Dużą orkiestrę zamkową tworzyli nauczyciele i muzycy ludowi z okolicy, ale głównie służący rodu Haugwitzów: kto z nich nie potrafi ł grać dobrze na jakimś instrumencie muzycznym, był zwalniany. Repertuar i poziom artystyczny był wysoki, koncertowało się nawet trzy razy w tygodniu. Częstymi gośćmi na zamku byli sławni kompozytorzy i wykonawcy. Muzyczna tradycja jest tu żywa do dziś.

Spośród zgromadzonych tu eksponatów wyróżnia się słynna kolekcja 24 wielkorozmiarowych gobelinów historycznych od renesansu do XIX wieku.