Dominującym obiektem pięknego zabytkowego miasta Třebíč, którego po prostu nie sposób nie zauważyć, jest renesansowy zamek przekształcony z pierwotnego klasztoru benedyktynów. W 2018 roku zamek Třebíč został wpisany na listę UNESCO jako część zespołu cennych zabytków miasta.
Dziś zamek jest siedzibą Muzeum Vysočiny Třebíč. Ekspozycja muzealna prezentuje ciekawe spojrzenie na historię regionu. Początki zachodniomorawskiego Třebíča wiążą się z losem mnichów zakonu benedyktynów. W latach 1101-1104 zbudowali oni w tym miejscu pierwszy klasztor, który swoją murowaną postać zyskał w XIII wieku. W ramach ówczesnej przebudowy powstał także kościół opacki, czyli dzisiejsza bazylika. W XV wieku zatrzymał się tu syn czeskiego króla Jerzego z Podiebradów, Viktorín, którego zamknął w oblężeniu król węgierski Maciej Korwin. W XVI wieku rozpoczęto wielkie prace budowlane, w trakcie których klasztor przebudowano na renesansowy zamek. Osiadł w nim ważny ród Waldsteinów, któremu zamek zawdzięcza przebudowę w stylu baroku. 

Zamek położony jest w północno-zachodniej części Třebíča, nad lewym brzegiem rzeki Jihlavy. Wewnętrzny dziedziniec zamyka od północy romańsko-gotycka bazylika św. Prokopa. W Muzeum Vysočiny Třebíč można zobaczyć cztery wystawy – „Świat przyrody nieożywionej” (między innymi morawskie mołdawity), „Świat portali i bram” (poświęcona średniowiecznym klasztorom i historii Kościoła w regionie Třebíčsko), „Waldsteinowie w Třebíču” (wystawa zamkowa poświęcona słynnemu rodowi) oraz „Ludzie. Miejsca. Losy” (na temat ważnych postaci regionu, przyrody, rzemiosł i szopek bożonarodzeniowych). Elementem wszystkich ekspozycji są również prawdziwe dźwięki oraz projekcje filmów wideo na dużym płótnie.

Swoją interaktywną wystawę ma także budynek Przedzamcze, w której towarzyszą zwiedzającym postacie historyczne – kronikarz Jan Suchenius oraz kupiec Francesco Calligardi. Opowiadają oni o tym, jak budowano bazylikę, jak powstawało miasto i na czym polegały dawne rzemiosła.