W wyjątkowo położonej pod względem urbanistycznym i przyrodniczym wiosce, osadzonej w pagórkowatej i romantycznej okolicy w Czeskim Średniogórzu na północ od Pragi, znajduje się zbiór wartościowych przykładów tradycyjnej architektury ludowej, gdzie obok siebie stoją budynki zrębowe, z murem pruskim i murowane. Podczas wizyty można się dowiedzieć, jak dawniej żyli ludzie na czeskiej wsi i czym się zajmowali.  
Główną częścią skansenu jest stara historyczna wioska wciśnięta między wzgórza Czeskiego Średniogórza. Do celów muzealnych wykorzystane zostały najcenniejsze budynki pośrodku wioski i w najbliższej okolicy, które są dopełniane o eksponaty ruchome. W centrum wsi znajduje się barokowa studnia z 1695 roku, która została tu przeniesiona z wioski nieopodal miasta Ústí nad Labem. Częścią kompleksu jest piętrowy budynek zrębowy przypominający życie i pracę ludzi w gospodarstwie rolnym przed laty, z unikalną suszarnią owoców na ciepłe powietrze.

Murowany dom piętrowy zbudowany w połowie XIX wieku zawiera ekspozycję dotyczącą dawnego wiejskiego handlu z wieloma cennymi szczegółami. Unikalny jest również mały młyn wodny. Należącą do młyna częścią mieszkalną jest budynek zrębowy z dobudówką. Podczas zwiedzania można również zobaczyć starą wiejską szkołę i kościół św. Marii Magdaleny.
 

Adres

Muzeum lidové architektury Zubrnice, 403 23 Zubrnice