Synagoga Klausowa na Jozefovie
Synagoga tuż obok Starego Cmentarza Żydowskiego jest jedyną zachowaną do dziś ze okresu baroku w Pradze. Obecnie znajduje się w niej stała ekspozycja Muzeum Żydowskiego o nazwie Żydowskie Tradycje i Zwyczaje. Można w niej zobaczyć wystawę przybliżającą przebieg żydowskiego nabożeństwa, zajrzeć do rozwiniętego zwoju tory i księgi modlitewnej. Ponadto na odwiedzających czeka ekspozycja poświęcona żydowskim świętom i rytuałom, takim jak narodziny, obrzezanie czy ślub. Są tu wyeksponowane przedmioty nierozerwalnie związane z tymi obrzędami. Wystawiane są także rzeczy typowe dla żydowskiego domostwa.  

Zawiła historia synagogi

Synagoga była pierwotnie kompleksem trzech budynków wybudowanych pod koniec XVI wieku dla znanego praskiego Żyda Mordechaja Maisela. W jednej części rabin Löw założył wyższą szkołę Talmudu, druga była częścią modlitewną, w trzeciej natomiast znajdowała się rytualna łaźnia i miejsce opieki dla chorych.

Muzeum jako dziedzictwo żydowskiej Pragi

Dzisiejszy budynek Synagogi Klausowa powstał po pożarze całego praskiego getta żydowskiego. Prace nad nim zakończyły się w 1694 roku. Synagoga Klausowa była największą synagogą w getcie i drugą najważniejszą synagogą praskiej gminy żydowskiej. Synagoga bez większego uszczerbku przetrwała II wojnę światową, a od końca XX wieku jej wnętrze jest częścią Muzeum Żydowskiego. Odwiedzający poznają w niej tajniki żydowskich praktyk religijnych, dowiadują się o żydowskich świętach i podstawowych tekstach judaizmu. Można tu również zobaczyć naczynia i ozdoby grające kluczową rolę przy obchodzeniu się z Torą.