Synagoga Frontowa w Třebíču
Synagoga Frontowa została zbudowana w latach 1639-1642 na zachodnim skraju przyszłego getta. Na jej formę duży wpływ miały późniejsze remonty i przebudowy. Na polecenie lokalnego władcy musiano nawet obniżyć jej dach do poziomu okolicznych budynków, ponieważ światło z okien podczas nabożeństw było widoczne aż z zamku.
Synagoga Frontowa w Třebíč, znana również jako Stara Szkoła, uzyskała mniej więcej swoją obecną formę, gdy w połowie XIX wieku przeszła neogotycką metamorfozę. W tym czasie jego wejście zostało przeniesione z południowej strony na zachodnią. Z tradycyjnym układem wnętrza, budynek posiadał 114 miejsc dla mężczyzn w sali i 80 miejsc w galerii dla kobiet. Nabożeństwa odbywały się tam do II wojny światowej. Następnie, w latach 1953–1954, przeszła kolejną renowację, tym razem z inicjatywy Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, który przejął budynek i rozpoczął w nim odprawianie nabożeństw. Synagoga Frontowa pełni tę funkcję do dziś.  
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?