Kościół św. Piotra i Pawła w miejscowości Bobrová
Choć źródła historyczne nie podają nazwiska architekta, specyficzne elementy kościoła jasno wskazują, że zaprojektował go Jan Blažej Santini-Aichel, czeski architekt barokowy. Kościół stoi nieopodal znanego miejsca pielgrzymek, którym jest Zielona Góra koło Žďáru nad Sázavą, wpisana na listę UNESCO.  
Kościół został zbudowany w 1722 roku należał do opactwa z pobliskiego Žďáru nad Sázavą. Santini w okolicznych wioskach i miasteczkach zaprojektował dla opactwa kilka kościołów, które cechują wspólne elementy. Są to przede wszystkim nietypowe dla baroku proste linie na fasadzie oraz szczególna gra świateł i cieni

Santini w swoim projekcie całkowicie zmienił układ świątyni, obracając jej orientację. Z pierwotnego budynku w późnym stylu romańskim została jedynie nawa główna, przekształcona w prezbiterium z ołtarzem. Od wschodu została przyłączona nowa nawa. Pięcioboczny portal jest masywny i barokowy i swym wyglądem, przede wszystkim rzymskim frontem od Borrominiego, przypomina włoskie wzory.