Z dawnej świątyni romańskiej zachowały się resztki krypty pod kościołem św.  Małgorzaty.
Gotyckie zmiany klasztoru i miejscowego kościoła zniknęły pod elementami barokowymi po przebudowie przeprowadzonej przez Krzysztofa i Kiliána Dientzenhoferów na początku XVIII wieku. W ostatnich latach cały kompleks wraz z ogrodami i przyległymi sadami jest poddawany renowacji.

Zapraszamy na degustację piwa z klasztornego browaru - Břevnovský Benedict. Jego historia sięga aż XIII wieku. Browar znajduje się w barokowym obiekcie dawnych stajni