Kościół parafialny i pielgrzymkowy w Hejnicach
Historia miejsca pielgrzymkowego w Hejnicach sięga 1211 roku, kiedy to według legendy biedny sieciarz zdrzemnął się pod lipą i we śnie aniołowie powiedzieli mu, jak uzdrowić żonę i dziecko. Na tym miejscu wybudowano drewniany kościół, później zastąpiono go gotycką kaplicą kamienną, a w XVIII wieku otrzymał swoją obecną, okazałą formę. Dziś w otoczonej lipami barokowej Bazylice Nawiedzenia odbywają się koncerty muzyki poważnej. Wewnątrz kościoła znajduje się trzyczęściowy grobowiec rodzinny panów Gallów, ołtarz polowy, który należał do Albrechta von Wallensteina oraz kolumna maryjna i barokowe rzeźby z XVII wieku.
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Moście
Podobne atrakcje

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Moście

Jedyną pamiątkę po północno-czeskim mieście Most, które – na skutek ekspansji przemysłu wydobywczego w latach 70. ubiegłego wieku – zniknęło z powierzchni ziemi, stanowią dziś tylko stare zdjęcia oraz przesunięty kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z uwagi na wyjątkową wartość architektoniczną, jesienią 1975 roku ów klejnot późnego gotyku przesunięty zostałpo szynach o 841 metrów od swej pierwotnej lokalizacji. Kościół stał się w ten sposób symbolem zniszczonego miasta. W jego wnętrzu zobaczyć można kolekcję sztuki gotyckiej i renesansowej z północno-zachodnich Czech. Można również wejść na wieżę kościelną i przespacerować się po galeriach.
Czytaj więcej