Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela w Kutnej Horze
Kościół w Kutnej Horze jest fascynujący. Stanowi połączenie pionowo zaprojektowanej gotyckiej świątyni z jej dynamiczną barokową rekonstrukcją, którą kierował pionier baroku-gotyku - Jan Santini Aichel. Kościół wraz z inną świątynią - katedrą św. Barbary - jest wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Santini’arcydzieło

W Kutnej Horze w Central Bohemia jest więcej niż jedno miejsce, które będziesz chciał zobaczyć. Miasto jest dosłownie wypełnione dziedzictwem kulturowym z minionych wieków. Jednym z najważniejszych zabytków, nie tylko miasta, ale i Republiki Czeskiej, jest bez wątpienia Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to kościół klasztorny sąsiadującego z nim klasztoru cystersów. Pierwotnie istniał tu kościół romański z 1142 roku, ale został on zniszczony w XIII wieku. Niedługo po katastrofie w ciągu czterdziestu lat wybudowano tam nową gotycką, obecnie pięcionawową bazylikę.

Dwieście lat później klasztor został wypalony i opuszczony. Odbudowa budynków rozpoczęła się na początku XVIII wieku, kiedy to kościół został przebudowany na wygląd, który znamy dzisiaj. Odbudowy dokonał architekt Santini, który miał wtedy dwadzieścia pięć lat. Jego projekty respektowały starą konstrukcję, jak również oryginalne elementy gotyckie. Wnętrze zostało ponownie sklepione, a po bokach wybudowano dwa unikalne barokowe samonośne schody ślimakowe bez wewnętrznej śruby . Architekt starał się podkreślić szerokość i wysokość monumentalnej gotyckiej przestrzeni budynku. Sklepienie kolebkowe nawy głównej zostało ozdobione dynamicznym obiegiem stiukowych żeber przypominających późnogotyckie sklepienia.

Choć architektura budynku całkowicie respektuje gotyckie pochodzenie świątyni, jej wyposażenie jest w większości barokowe. Opat sąsiedniego klasztoru – lub inwestor budynku – starał się o pozyskanie do dekoracji kościoła najlepszych dostępnych w Czechach artystów. Sklepienie w transepcie zdobi fresk przedstawiający Trójcę Świętą autorstwa Jakuba Jana Steinfelsa, są tu iluzjonistyczne obrazy Tadeáša Suppera, obrazy Petra Brandla i rzeźby Matěja Václava Jäckla.

Ossuarium i kościół Wszystkich Świętych’

W pobliżu kościoła znajduje się unikalne ossuarium pod inną z konstrukcji Santiniego’, Kaplicą Wszystkich Świętych’ na cmentarzu w Sedlcu u Kutnych Hor. Ossuarium ozdobione jest ludzkimi kośćmi – szczątkami około 40 000 zmarłych, ofiar epidemii dżumy i wojen.

Obecna forma kaplicy cmentarnej, która powstała pod koniec XIV wieku jest wynikiem barokowych przeróbek dokonanych przez Santiniego na początku XVIII wieku oraz całościowej przebudowy z połowy XIX wieku, podczas której powstała bizarna dekoracja wnętrza z ludzkich szczątków kostnych.
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?

Adres

Information Centre, Zámecká 279 284 03 Kutná Hora - Sedlec