Kościół pw. św. Michała w Ołomuńcu
Barokowa świątynia św. Michała powstała po przebudowie dawnego kościoła gotyckiego na aktualny wczesnobarokowy kształt w drugiej połowie XVII wieku według projektu  G. P. Tencalli.
Jednonawowy obiekt z bocznymi kaplicami posiada bogate zdobienia rzeźbiarskie i malarskie, dzięki czemu do dziś stanowi żywy dowód wpływu baroku na zmysły wiernych.