Katedra św. Wacława w Ołomuńcu
Można przekonać się o tym odwiedzając dawniej gotycką katedrę św. Wacława, jedną z najstarszych i najbardziej charakterystycznych dominant miasta.
W głównej wieży (100, 65 metru), drugiej co do wysokości wieży w Czechach, znajduje się największy morawski dzwon, a sama świątynia należy do najpiękniejszych obiektów środkowoeuropejskiego gotyku. Katedra to główna świątynia morawska, jej znaczenie podkreśla również jej wygląd, wystrój wnętrza i to, że w jej krypcie pochowano ołomunieckich biskupów i arcybiskupów, takich jak Franciszek Dietrichstein czy Karol II von Lichtenstein-Kastelkorn. W trakcie rozbudowywania świątyni powstało również największe barokowe prezbiterium w Czechach. Katedra św. Wacława to jeden z obiektów skoncentrowanych w miejscu dawnego ołomunieckiego zamku.