Kościół Matki Bożej Zwycięskiej (czes. Kostel Panny Marie Vítězné) na praskiej Malej Stranie na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. W jego wnętrzu znajduje się jednak skarb czczony przez miliony ludzi na całym świecie. Przed misternie wykonaną figurką Praskiego Dzieciątka Jezus (czes. Pražské Jezulátko), bardziej znaną pod włoską nazwą Bambino di Praga, każdego dnia zginają kolana rzesze wiernych. Przychodzą pomodlić się o zdrowie, Bożą opiekę, pokój ducha, niektórzy z ufnością proszą o potomstwo, inni wracają, by podziękować.

Woskowa figurka, z którą wiąże się wiele cudów, pochodzi z Hiszpanii. Legenda głosi, że powstała z inicjatywy pewnego mnicha, któremu Dzieciątko Jezus ukazało się właśnie w takiej postaci. Rzeźba przybyła do Pragi dzięki hiszpańskiej księżnej Marii Manrique de Lara, której losy splotły się z Czechami poprzez małżeństwo. Jej owdowiała córka podarowała później figurę klasztorowi karmelitów bosych przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej.

Mała wielka figurka

Przyglądając się z bliska figurce małego Jezusa, można zdziwić się jej niewielkimi rozmiarami. Znaczenie duchowe rzeźby o wielkości zaledwie 45 centymetrów jest jednak ogromne i znacznie wykracza poza granice Czech. Największą czcią otaczana jest ona na południu Europy, w Ameryce Łacińskiej, a także na Filipinach, których zjednoczenie przed czterystu laty uważa się za jeden z cudów dokonanych za przyczyną Bambino di Praga. Kopia Praskiego Dzieciątka podarowana misjonarzom pracującym w tamtych rejonach pomogła w krzewieniu chrześcijaństwa i stworzeniu wspólnoty.

Ubranka Jezuska

W Wielkanoc biała, w adwencie fioletowa, w Białą Niedzielę czerwona – to tylko niektóre z sześćdziesięciu szatek, które można w ciągu roku zobaczyć na figurce Jezuska. Najpiękniejsze są ozdobione perłami, złotem i diamentami, inne pochodzą aż z Chin czy Wietnamu. W niewielkim przykościelnym muzeum znajduje się także ubranko, które własnoręcznie wyszywała cesarzowa Maria Teresa. Jedna z koron Dzieciątka to dar papieża Benedykta XVI.

Setki lat wiary i nadziei

Podczas wędrówki po krętych uliczkach Malej Strany warto zatrzymać się na moment i zobaczyć figurkę, której sława i wiara w nią pokładana od setek lat łączy ludzi ze wszystkich kontynentów. Chwile spędzone w jednym z najbardziej znanych miejsc kultu religijnego w Pradze napełnią wewnętrznym spokojem każdego, wierzącego i niewierzącego.

Adres

Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 9
118 00 Praha 1