Kopalnia Michal w Ostrawie-Michálkovicach
Jeśli wybierają się Państwo do Ostrawy, a interesują się przemysłową historią miasta, nie mogą Państwo zapomnieć o wizycie w dawnej kopalni węgla Michal w Ostrawie-Michálkovicach. Surowe przestrzenie wyglądają tak, jakby górnicy nigdy ich nie opuścili, jak gdyby właśnie teraz pracowali pod ziemią i fedrowali węgiel. Obecnie Narodowy Zabytek Kultury znajduje się na indykatywnej liście zbiorów UNESCO.
Kopalnia węgla kamiennego w Ostrawie o głębokości ponad 600 m, nazwana na cześć Hofrata monarchii austro-węgierskiej Michaela Layerova została założona w 1843 roku. W latach 1913 – 1915 została zelektryfikowana i jednocześnie, przy dużych nakładach finansowych przebudowana według projektu architekta Františka Fialy. Był on uczniem słynnego twórcy nowoczesnej wiedeńskiej architektury przemysłowej Otto Wagnera. Proces zakończenie wydobycia w Kopalni Michal rozpoczął się w 1993 roku, a koło na wieży szybowej ostatecznie zatrzymało się w 1995 roku.

Nowe wystawy obejmują unikatowe kolekcje, takie jak ekspozycja geodezji górniczej, biura geologa, wystawa pierwszej pomocy i dyspozytornia. Zwiedzającym udostępniono tereny górnicze pod ziemią wraz z maszynownią z oryginalnym wyposażeniem technicznym. Trasa zwiedzania mapująca drogę górnika od szatni aż do wyrobiska ma przedstawiać ostatni dzień pracy w kopalni. Mogą tu Państwo obejrzeć szatnię łańcuszkową, w której górnicy zawieszali swoje cywilne ubrania na wieszak, a system łańcuszków podnosił je aż pod sufit. Kolejnym pomieszczeniem jest miejsce, w którym wydawano II śniadanie lub tzw. „lampownia“ gdzie górnicy fasowali lampy. Kopalnia Michal była przykładem zaawansowanej technologii. Maszyny musiały poradzić sobie nie tylko z transportem wydobytego węgla i samych górników głęboko pod ziemię, ale również na przykład z dostarczaniem powietrza do miejsc pracy lub wypompowywaniem wód gruntowych. W miarę rozwoju oryginalne maszyny parowe zostały zastąpione elektrycznymi.