Latrán to nazwa dzielnicy miasta i przechodzącej przez tę dzielnicy głównej ulicy. Zaczyna się przy drewnianym moście Lazebnickim, kończy przy Bramie Budziejowickiej.  Starsza z dwóch części dzisiejszego zabytkowego centrum miasta, dawniej znajdowała się poza rogatkami. Bowiem nie mieszkali tu żadni szanowani obywatele. W tutejszych domkach nocowała głównie zamkowa służba.
Zresztą nawet dawny kościół św. Jošta w momencie swego powstania był miejscem, gdzie mogli szukać opieki chorzy i ubodzy mieszkańcy miasta.  Jednak z czasem mieszkańcy Latránu zmienili się, Josef Rosenauer, budowniczy słynnego kanału spławnego Schwarzenbergów, zbudował sobie tutaj dom nr 54. Warto zwrócić uwagę również na inne ważne kamienice mieszczańskie z bogatą artystyczną ornamentyką. Zwłaszcza dom nr 53 oraz dom nr 39 ze ściennym obrazem jeźdźca z Rožmberku. Przykładem ciekawej architektury jest również dom nr 37 oraz dom nr 15 z cennymi gotyckimi malowidłami we wnętrzach.