Młyńskie Wrota i Gimnazjum Arcybiskupie w Kromierzyżu
Jak wyglądał dawniej Kromierzyż? O tym można przekonać się pod ostatnią z trzech miejskich bram - tzw. Młyńską, która dawniej przylegała do starej zamkowej fosy, chroniącej pałac w Kromierzyżu. Do bramy dobudowano później czynne do dziś Gimnazjum Arcybiskupie, które należy do architektonicznego dziedzictwa miasta.
Przez Młyńskie Wrota prowadził szlak do obiektów suwerenów, w tym do mennicy biskupiej, pańskiego młyna i browaru. Wrota znajdowały się pod zarządem arcybiskupa, pilnowała ich jego gwardia, dla której w 1833 roku, po zasypaniu fosy obronnej, zbudowano wartownię. Na jej piętrze przebiegał korytarz z pałacu przez Młyńskie Wrota aż do kościoła św. Maurycego. W ten sposób arcybiskup mógł niepostrzeżenie dostać się z pałacu do świątyni. Korytarz przechodził również przez Gimnazjum Arcybiskupie, którego budynek pierwotnie był wykorzystywany jako konwikt, czyli studium przygotowawcze dla kandydatów do seminarium duchownego.