Pałace na placu Horní náměstí w Ołomuńcu
Ołomuniecki plac Horní náměstí uważany jest za centrum miasta. To najważniejszy i najstarszy plac Ołomuńca, czemu odpowiadają również obiekty budowane na przestrzeni wieków po jego obwodzie. Do najważniejszych siedzib pałacowych należą pałace Edelmanna, Petráša i Salmy.
Plac Horní náměstí na przestrzeni wieków zmieniał się w miejsce o nieprzeciętnej urodzie i elegancji. Największy tutejszy pałac to barokowy pałac Salmy, siedziba szlachecka o pięciu skrzydłach. W jego pobliżu mieści się pałac Petráša, obiekt zbudowany w stylu gotyckim, przebudowany na barokowy pałac, rozsławiony nie tylko ze względu na rozwiązania architektoniczne, ale również dzieło Josefa Petráša, który założył tu w 1746 roku pierwsze towarzystwo naukowe na terenie monarchii austriackiej o nazwie Societas incognitorum. Trzy barokowe siedziby, które warto poznać bliżej, dopełnia Pałac Edelmanna, który z dawnej kamienicy przebudowano w stylu barokowym, jednak do dziś można podziwiać bogato zdobioną fasadę i mistrzowskie reliefy renesansowe ze Starego i Nowego Testamentu.