Pałac Arcybiskupów w Pradze
Będąc na placu na Hradczanach, łatwo obok zamku - tradycyjnej siedziby czeskich królów - zauważyć barokowy pałac z bogatą ornamentyką. Jest to tradycyjna siedziba arcybiskupów praskich, będących jednocześnie głową czeskiego kościoła katolickiego i zwyczajowo mianowanych przez papieża kardynałami. Budynek stoi na swoim miejscu nieopodal Katedry św. Wita w niemal niezmienionym kształcie już od XVII stulecia. I chociaż zwykłym śmiertelnikom nie jest dane oglądać go od środka, warto się przy nim zatrzymać choć na chwilę.  
Siedzibę czeskich arcybiskupów znaleźlibyśmy w tym samym miejscu już kilka wieków temu, jednak pałac w obecnym barokowym stylu stoi dopiero od końca XVII wieku. Wtedy do Pragi zaproszono najlepszych włoskich architektów, dlatego też budynek należy do najważniejszych praskich zabytków wczesnego baroku. Przebudowa dała pałacowi dzisiejszy wygląd, włącznie z marmurowym balkonem dobudowanym pośrodku frontowej części budynku.

Kolejna wielka przebudowa pałacu, tym razem w stylu rokoko, miała miejsce sto lat później. Z tego okresu pochodzą unikalne rokokowe wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych ozdobione pięknymi materiałowymi tapetami, które niedawno zostały odrestaurowane.

Pałac nie jest dostępny dla zwiedzających, nadal służy do swych pierwotnych celów i nie pełni funkcji turystycznych.