Długi szereg małych domków stojących wzdłuż północnego muru Zamku Praskiego należy do  najpiękniejszych miejsc w Pradze. Romantyczna legenda łączy nazwę Złotej Uliczki z alchemikami cesarza Rudolfa II, którzy w rzeczywistości nigdy tutaj nie mieszkali. Tutejsze malownicze miejsce przyciągnęło za to wielu artystów; w jednym z domków pisał swoje dzieła pisarz Franz Kafka.

Dzięki sprzedaży i wynajmom właściciele kolejno ulegali zmianie, ale każdy z nowych mieszkańców swój domek niepostrzeżenie powiększał i ulepszał. Na koniec doszło do kuriozalnej sytuacji, gdy w niektórych miejscach szerokość uliczki wynosiła zaledwie jeden metr. Asenizację z II poł. XIX w. przetrwały jedynie domki wzdłuż północnej ściany. Życie Złotej Uliczki od XVII w. do 1953 r., kiedy się stąd wyprowadzili ostatni mieszkańcy, przybliżają stałe wystawy w poszczególnych domkach. Zaglądnijcie np. do warsztatu złotnika, domu prorokini, felczerki oraz do mieszkań obrońców murów z czasów Rudolfa II.