Zapraszamy do popularnego wśród prażan miejsca, które odegrało ważną rolę w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym miasta i całego kraju. Wyspa Slovanský ostrov, gdzie znajduje się Pałac Žofín, to oaza spokoju pośród gwarnego miasta.
Wyspa Slovanský ostrov, często nazywana Žofínem na cześć austriackiej arcyksiężnej Zofii, matki cesarza Franciszka Józefa I, z czasem stała się ważnym centrum życia społeczno-kulturalnego miasta.

Dzisiejszy obiekt na Žofínie powstał w 1884 roku, kiedy to praskie władze miasta wykupiły wyspę. Wyspa ze wspaniałym neorenesansowym pałacem do czasu powstania Miejskiego Domu Reprezentacyjnego (Obecní dům) stanowiła ośrodek czeskiego życia towarzyskiego i do dziś organizowane są tu ważne imprezy.