Jaskinie w pobliżu Litovli
Chcielibyście się latem ochłodzić i nie wiecie, jak to zrobić? Wyruszcie, aby doświadczyć piękna dwóch systemów jaskiniowych w pobliżu Litovli – jaskini Jaworzicskich i Mladeczskich (Javoříčsko-Mladečské jeskyně). Łatwo dostępne są Jaskinie Mladeczskie, skomplikowany labirynt szczelinowych korytarzy i grot, bogato zdobiony formami naciekowymi oraz polewami kalcytowymi, ukryty we wnętrzu wapiennego wzgórza Třesín.

Jaskinie Mladeczskie stanowią najważniejsze znalezisko człowieka z Cro-Magnon na terenie Republiki Czeskiej; wiek narzędzi, ogniska i kości szacowany jest na 35 000 lat. W zalesionym grzbiecie skalnym w okolicach miejscowości Javoříčko skrywają się Jaskinie Jaworzicskie, rozległy system korytarzy, grot i przepaści z cudowną szatą naciekową. Jej piękno jest widoczne zwłaszcza w wysokim na 18 m Domu Gigantów, który jest jedną z największych podziemnych grot w Republice Czeskiej.