W malowniczej dolinie Beczwy w uzdrowisku Cieplice nad Beczwą (Teplice nad Bečvou), tuż nad główną kolumnadą, znajdziecie niepowtarzalne jaskinie aragonitowe. Ściany podziemnych przestrzeni zdobi minerał aragonit, nazywany również kamieniem zdrojowym. Ciekawostką są stalagmity gejzerowe oraz kuliste kalcytowe formacje, przypominające rafy koralowe czy pączki.

Po zwiedzeniu jaskini, przejdźcie przez rzekę i udajcie się na krótką wycieczkę, podczas której zaglądniecie do Hranickiej Przepaści najgłębszej przepaści w Republice Czeskiej. Z krawędzi ogromnej otchłani 69 m pod sobą zobaczycie dno  przepaści z "bezdennym" jeziorkiem; przepaść biegnie nadal w dół do wnętrza Ziemi opadając skośnie kraterem wypełnionym błotem i gałęziami. Największa dotąd zmierzona głębokość sięgała prawie 290 metrów. Reszta, o przypuszczalnej głębokości 700-800 metrów, pod wodą czeka na odkrycie.

Adres

Správa jeskyní České republiky 753 51 Teplice nad Bečvou 75