Ten narodowy zabytek przyrody, znany jako kamienne organy, znajduje się w pobliżu miejscowości Prácheň koło Kamenický Šenov. Formacja geologiczna składa się z bazaltowych słupów (w kształcie pięcio- lub sześciokątnym) o przeważnie pionowej orientacji.
W XIX i XX wieku kamieniołom ten był wykorzystywany do wydobywania słupów bazaltowych. Po zaprzestaniu wydobycia wydobyta skała została wypełniona wodą deszczową, tworząc małe jeziorko, które jest obecnie częścią Narodowego Pomnika Przyrody. Od 1895 roku skała Pańska jest chroniona jako rzadki naturalny twór geologiczny i jest najstarszym rezerwatem geologicznym w Republice Czeskiej. Jest dostępna pieszo i na rowerze, w pobliżu znajduje się parking dla samochodów.