System stawów Třeboň
Krajobraz Třeboňsko, wpisany na listę Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO, znajduje się w południowych Czechach, na równinach między Jindřichovem Hradcem, Táborem i Czeskimi Budziejowicami. Można tu znaleźć setki stawów, rzek i kanałów, które powstawały stopniowo od XV wieku.

Třeboňsko: stawy, karpie i piękna przyroda

Na uwagę zasługuje również naturalnie meandrująca Lužnice z pozostałościami lasów łęgowych, zachowanymi torfowiskami, rozległymi lasami iglastymi i mieszanymi, a wszystko to oczywiście przeplatane siecią dobrze oznakowanych ścieżek pieszych i rowerowych. Tutejsze hodowle karpia objęte są chronionym oznaczeniem geograficznym z certyfikowaną marką karp trzeboński.

Z tym największym regionem wodnym w Republice Czeskiej można zapoznać się w zamku w Trzeboniu oraz w Trzebońskim Domu Przyrody. Stojąca wystawa Krajobraz i ludzie zapozna Cię z historią i atrakcjami inżynieryjnymi systemu stawów Třeboň. Dowiesz się, że błoto z tutejszych torfowisk jest wykorzystywane w uzdrowiskach Třeboň do leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego i reumatyzmu. Będziesz także cieszyć się ludowym charakterem i rustykalnymi elementami barokowymi, które zostały zachowane w południowoczeskiej wiosce.

Prace mistrzów stawowych

Rozległy system stawów wokół Třeboňa, będący kontynuacją starszej sieci stawów i rzek, został zapoczątkowany pod koniec XV wieku. Darczyńcą powstających stawów była rodzina Rožmberków, ale znamy również nazwiska mistrzów stawowych. Duchowym ojcem systemu stawów był Štěpánek Netolický, a jego dzieło kontynuowali Mikuláš Ruthard z Malešova i Jakub Krčín z Jelčan. Ten ostatni przejął dobrze zorganizowaną i wydajną gospodarkę stawową, ale także powiększył niektóre stawy i stworzył inne - nowe i imponujące rozmiarami.

Dziełem Jakuba Krčína był na przykład Świat na Stawie Trzebońskim. Pierwotnie nosił nazwę Nevděk (Niewdzięczność), najwyraźniej z powodu trudności przy budowie tamy. Jego powierzchnia wynosi 215 ha, ale zajmuje dopiero piętnaste miejsce na liście największych stawów w Republice Czeskiej. Nigdzie indziej jednak nie zmierzysz tylko dwunastu mil podczas swojej podróży dookoła świata!

W 1584 roku Jakub Krčín rozpoczął budowę dzieła swojego życia - Stawu Rožmberk. Niewiele osób wie, że król czeskich stawów był kiedyś dwa razy większy niż dziś, kiedy jego całkowita powierzchnia wynosiła 490 ha. Duża powierzchnia i głębokość nie sprzyjały hodowli ryb, ponieważ wraz ze stopniowym obniżaniem się poziomu wody, zmniejszała się również całkowita powierzchnia wody. Niemniej jednak powierzchnia Rožmberka jest tak duża, że nawet dziś można w niej zobaczyć krzywiznę powierzchni ziemi. Imponującym dziełem inżynieryjnym i fascynującym miejscem przyrodniczym jest 2430-metrowa tama, wzmocniona ogromnymi wiekowymi dębami. Wzdłuż niej i wokół Rožmberka biegnie 22-kilometrowa ścieżka przyrodnicza dla rowerzystów i pieszych, która obejmuje dwanaście przystanków.

This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?