Formy terapii: Siarczano-żelazista borowina wykorzystywana do kąpieli i okładów. Kuracje: Choroby narządów ruchu.