Formy terapii: Borowina Kuracje: Choroby narządów ruchu i układu nerwowego.

Adres

Lázně Mšené
Lázeňská 62
411 19 Mšené - lázně