Jáchymov to miejsce o długiej i skomplikowanej historii. Niegdyś wydobywano tu srebro, z którego na miejscu bito monety, po roku 1950 zaś – w obozie, w którym w nieludzkich warunkach przetrzymywano niewygodnych dla systemu więźniów politycznych – uran.
Budowę mennicy zlecił cesarz Ferdynand I, z pierwotnej renesansowej budowli zachowała się część środkowa i nieliczne elementy, dzisiejszy kształt pochodzi z czasów baroku. Ekspozycja ukazuje czasy świetności mennicy oraz rozkwitu kultury renesansu, dzieje uzdrowiska radonowego w Jáchymovie (można obejrzeć np. ówczesną przychodnię uzdrowiskową), ale także ciemne karty historii – losy więźniów politycznych w latach 50.