Pałac Targowy (Veletržní palác)
Pierwotnie Pałac Targowy miał być miejscem organizacji targów, ale obecnie służy Galerii Narodowej w Pradze. Pałac został wybudowany w latach 1925 - 1928 i był wówczas największym tego typu obiektem na świecie. Można tu znaleźć unikatowy zbiór czeskiej i zagranicznej sztuki nowoczesnej i modernizmu.   

Budynek w stylu funkcjonalizmu został wzniesiony według projektu dwóch architektów - Josefa Fuchsa i Oldřicha Tyla. Galeria Narodowa w Pradze wystawia tutaj ponad 2 000 eksponatów na łącznej powierzchni 13 500 m². W trakcie zwiedzania nie można pominąć ekspozycji stałej Sztuka XX i XXI wieku, w której znajduje się kolekcja sztuki francuskiej i europejskiej. Można tu zobaczyć prace takich światowych artystów, jak np.: Alfons Mucha, Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh, Georges Braque, August Renoir czy Gustavo Klimt. Poza pracami czołowych autorów sztuki czeskiej można również zobaczyć eksponaty z dziedziny architektury i mebli, a w mniejszym stopniu i z fotografii, designu i scenografii.
 
Wskazówka: co roku, 5-go lutego Galeria Narodowa świętuje rocznicę powstania i przy tej okazji na wszystkie stałe wystawy GN wstęp jest bezpłatny.