Amulet lorda Byrona, modlitewnik Marii Antoniny, biurko Aleksandra Dumasa (ojca) i niewypalony papieros cesarza Napoleona III to tylko kilka eksponatów z kolekcji osobliwości, którą zgromadził austriacki kanclerz książę Klemens von Metternich w swoim klasycystycznym pałacu. Mimo, że nie cieszył się popularnością w Czechach i większość życia spędził w Wiedniu, lubił swoją czeską letnią rezydencję. Aby ją wyremontować, pożyczył od Rothschilda bajońską sumę i spłacił ją, nadając dzieciom bankiera tytuły szlacheckie. Pałac, w którym niegdyś gościli Johann Wolfgang Goethe i carowie Rosji, dziś jest udostępniony dla zwiedzających.