Cmentarz żydowski w Polnej
Cmentarz żydowski w Polnej znajduje się w miejscu, w którym mieszkały rodziny żydowskie przed utworzeniem getta miejskiego. Szczyci się dużą liczbą zabytkowych nagrobków i bogatą historią;
Cmentarz żydowski w Polnej został założony na początku XVI wieku, czyli znacznie wcześniej niż getto. Położony jest w pięknym miejscu nad potokiem Ochozský. Oryginalny kamienny mur był kilkakrotnie rozbudowywany i odnawiany, ostatnio w latach 90-tych XX wieku. Na cmentarzu znajduje się 1300 barokowych, klasycystycznych i współczesnych nagrobków ustawionych w 32 nieregularnych rzędach. Najstarsze nagrobki znajdują się w północnej części cmentarza, która od 1988 r. jest utrzymywana przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Ochrony Zabytków Kultury Żydowskiej w Polnej.
 
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?