Rezydencja rabina w Polnej
Synagoga w Polnej została zbudowana na początku budowy lokalnego getta żydowskiego w drugiej połowie XVII wieku. Wraz ze wzrostem liczby miejscowych Żydów potrzebne było mieszkanie dla rabina i zaplecze dla synagogi. W mieście powstała Rezydencja Rabina.
Dom miejski nr. 541 został zbudowany w pobliżu pierwotnie wolnostojącej synagogi w 1714 roku. Jego charakterystyczną cechą jest gotycki kamienny balkon spoczywający na wydłużonych poziomych podporach. Budynek był domem rabina i jego szamesa, mieściło się w nim również biuro synagogi, zimowa sala modlitewna zwana małą synagogą, piekarnia macy i sala lekcyjna. Przejście w Rezydencji Rabina łączy również dwa place, które tworzyły pierwotne getto. W latach 2011-2014 Rezydencja Rabina i synagoga przeszły gruntowny remont w ramach projektu Rewitalizacja zabytków żydowskich – 10 Gwiazd, finansowanego z funduszy europejskich.  
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?