Społeczność żydowska Polnej była integralną częścią miasta od XVII wieku. W 1682 r. szlachta zezwoliła miejscowym Żydom na założenie własnej zamkniętej dzielnicy. Jednym z pierwszych budynków wybudowanych w latach 1684-1685 była synagoga.
Jego pierwotna forma i budowniczowie nie są znani. Dziś jednak jest to prostokątna, częściowo murowana budowla. Losy synagogi ściśle odwzorowywały losy getta. Liczba ludności rosła, a synagoga była rozbudowywana. Podobnie jak getto, kilkakrotnie płonęła, zanim została odbudowana. Najbardziej ucierpiała podczas wielkiego pożaru w 1863 roku. Podczas II wojny światowej była wykorzystywana jako magazyn skonfiskowanego mienia żydowskiego. Podobnie smutny los spotkał ją za czasów komunistów, którzy wykorzystywali ją do przechowywania nawozów chemicznych. W pewnym momencie synagodze groziło wyburzenie, ale została uratowana przez Klub Starej Polnej, który wyremontował ją po 1989 roku. W 1994 r. została zwrócona Federacji Gmin Żydowskich. W latach 2011-2014 synagoga i Rezydencja Rabinów przeszły gruntowny remont w ramach projektu Rewitalizacja zabytków żydowskich – 10 Gwiazd, finansowanego z funduszy europejskich.
 
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?