Mariánská Týnice i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Zachęcamy do wizyty w barokowej miejscowości Mariánská Týnice z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dawny prepozyt klasztoru cystersów w pobliskich Plasach. Obecnie teren ten jest wykorzystywany do celów muzealnych i artystycznych. Mieści się tu siedziba Muzeum i Galerii Powiatu Pilzno Północ.

Rzut oka na przeszłość

Od XIII wieku Mariánská Týnice wraz z przyległymi terenami należały do klasztoru w Plasach. Obszar ten został odrestaurowany po wojnie trzydziestoletniej, w czasie której Europę przemierzały różne armie i wiele zabytków zostało zniszczonych. Pod koniec XVII wieku opat klasztoru w Plasach zlecił przebudowę i rozbudowę kościoła oraz dobudowanie kolejnych obiektów, które tworzą obecnie Mariánská Týnice. Akt erekcyjny z 1669 roku stwierdza, że prepozyt ma służyć „szerzeniu kultu Najświętszej Maryi Panny w miejscowym kościele i utrzymaniu braci zakonnych, a dokładnie mówiąc emerytów”. Było tak do drugiej połowy XX wieku, kiedy Mariánská Týnice zostały zniszczone, podobnie jak inne obiekty kultu religijnego, ponieważ komunistyczny rząd Czechosłowacji nie uznawał zabytków sakralnych. Teren był wykorzystywany przez armię do przechowywania materiałów wojskowych.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Podobnie jak w przypadku wielu innych budowli, pośredni wpływ na projekt kościoła miał wybitny barokowy architekt, Jan Santini Aichel. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono w 1711 roku, ale ukończono ją dopiero w 1762 roku. Mniej więcej 20 lat później klasztor w Plasach oraz miejsce pielgrzymkowe w miejscowości Týnice zostały zlikwidowane. Budynek szybko popadł w ruinę, a w XX wieku zawaliła się kopuła i część sklepienia. Jednak dzięki wytężonej pracy ludzi degradacja została powstrzymana. Stopniowo odbudowano cały teren, a w 2005 roku wzniesiono nową kopułę.

Dzisiejsza misja okolicy

Wystawa w Muzeum i Galerii Powiatu Pilzno Północ w miejscowości Mariánská Týnice koncentruje się na historii Czech Zachodnich. Można tu zwiedzić stałe ekspozycje dotyczące historii miejscowości Mariánská Týnice i kultu Maryi Panny, której teren ten był poświęcony, historycznego rozwoju Czech Zachodnich, a także kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się tu także wystawa etnograficzna, na której można zobaczyć starą szkołę, a także poznać czeskie zwyczaje ludowe i tajniki pszczelarstwa. Interesująca jest również ekspozycja pieców żeliwnych wykonanych w XIX wieku przez zakład metalurgiczny Metternich w Plasach.

Organizowanych jest tu ponadto wiele wystaw i wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle teatralne itp. Dla grup powyżej 10 osób organizowane jest zwiedzanie z przewodnikiem. Dla osób indywidualnych i obcokrajowców przygotowano przewodnik w wersji drukowanej.